Frågor och svar till muskelstimulation med Compex

källa: www.compex.info
 • Hur fungerar elektrostimulation?
 • Hur garanteras säkerhet och effekt?
 • Hur överförs de elektriska impulserna?
 • Finns det hälsorisker vid användningen?
 • Hur länge kan elektroderna användas?
 • Tränar Compex även anaerob uthållighet?
 • Kan jag förbränna fett med Compex?
 • Kan man få fastare vävnad/hud med Compex?
 • Uppnår man en mätbar styrkeökning med Compex?
 • Kan jag uppnå en ökad muskeltvärsnitt (massatillväxt) med Compex?
 • Vad är effekterna av återhämtnings-/avslappningprogrammet?
 • tillbaka till översikten av Compex muskelstimulatorer


  Hur fungerar elektrostimulation?

  Principen av elektrostimulation består i att stimulera de perifera nerverna med små elektriska impulser som överförs genom huden. Processerna som medverkar i en muskelkontraktion under hjärnans kontroll härmas. Muskeln kan inte skilja mellan en kontraktion på grund av egen vilja och elektriskt inducerad kontraktion. Det utförda muskelarbetet är alltid det samma.

  Hur garanteras säkerhet och effekt?

  Elektrostimulation med Compex sker med "optimala" impulser. De procuceras av elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet inne i apparaten. Impulser som generatorn ger är perfekt rektangulära, tvåfasiga och symmetriska. För att uppnå effekten måste impulserna dessutom vara ganska starka. Säkerheten garanteras i och med att strömmen alltid är perfekt under kontroll.

  Hur överförs de elektriska impulserna?

  Överföringen av impulserna sker med hjälp av elektroder som placeras på specifika ställen på kroppen. Val av elektrodernas storlek och placering på muskeln är avgörande för effekten. Därför borde du vara noggrann och följa instruktionerna noga.
  För att bättre lokalisera musklernas individuella stimuleringspunkter hos dig kan du flytta lite på den positiva elektroden och fortsätta med samma strömstärka tills du hittar punkten där muskeln kontraheras starkast.

  Finns det hälsorisker vid användningen?

  Det består inga hälsorisker om användningshänvisningar följs. Även vid fel placering av elektroderna finns inga risker. Små avvikelser från den exakta motorpunkten kan kompenseras med impulsstyrkan. Skador på grund av en för hög strömstyrka utesluts för strömmstyrkan ökar under kontraktionsfasen progressivt och på så sätt undvikas att muskler eller senor slits sönder. Den här muskelstimulationsmetoden används sedan många årtionden tillbaka inom medicinen så att man inte behöver frukta långtidsskador.
  Det kan kanske uppstå lätta smärtor om plus- och minuselektroderna ligger för nära varandra eller om elektroderna positioneras för nära lederna.
  Kontraindikationer: på magen hos gravida kvinnor, hos personer som lider av epilepsi eller har en pacemaker och användning på huvudet.

  Hur länge kan elektroderna användas?

  Beroende på hudtyp kan elektroderna användas 20-25 gånger. På fettfri och rakad hud kan man använda samma elektroder mer än 30 gånger. Men om elektrodernas fästförmåga försämras måste de bytas ut. Den optimala överföringen av den elektriska impulsen garanteras bara med elektroder som fäster och sitter bra på huden. I leveransen ingår 4 påsar med sammanlagt 8 små och 4 stora elektroder. Fler kan köpas som tillbehör.

  Tränar Compex även anaerob uthållighet?

  Ja. Med en förbättring av den lokala aeroba ämnesomsättningen av muskeln (fler kapillärer och större oxidativ enzymkapacitet) kan även din uthållighet förbättras.
  En studie av den aeroba prestationen av längdåkare visade förbättrad uthållighet och styrka i armarna efter träning med en Compex muskelstimulator (Leipzig, 1999).

  Kan jag förbränna fett med Compex?

  Med lokal muskelstimulation ökar basalomsättningen obetydligt och därför förbränns inte heller nämnvärda mängder fett.

  Kan man få fastare vävnad/hud med Compex?

  Ja. I och med att de muskler som ligger under underhudfettet stärks uppnås även en viss effekt på huden, den blir lite stramare.

  Uppnår man en mätbar styrkeökning med Compex?

  Ja: I en studie med professionella basketspelare jämfördes utvecklingen av upphoppet. Spelarna indelades i två grupper: en grupp som till den normala träningen även tränade med Compex och den andra som endast tränade på traditionellt sätt. Hos Compex gruppen konstaterades en bättre utveckling av den explosiva kraften än i kontrollgruppen. (Studien kan fås av Compex Tyskland).

  Kan jag uppnå en ökad muskeltvärsnitt (massatillväxt) med Compex?

  Genom kontraktionen av muskeln under träningen anpassas muskelfibrerna. I programmet anaerob uthållighet/hypertrofi resp.bodybuilding är resultatet en ökad muskeltvärsnitt (massatillväxt).

  Vad är effekterna av återhämtnings-/avslappningprogrammet?

  I det programmet förenas tre fysiologiska processer i muskeln. Under programmets gång kommer det till en ökad blodcirkulation (toxiska nedbrytningsprodukter som t.ex. mjölksyra avlägsnas snabbare), till en frisättning av endorfiner och muskelspänningar löses upp. De processerna hjälper till en snabbara regeneration av muskulaturen.

  källa: www.compex.info

  tillbaka till början

  tillbaka till översikten av Compex muskelstimulatorer

Träningsredskap
prova på och testa på plats i butiken!
66x i Europa
Etta i Europa inom träningsutrustning
66x i Europa