Batterier

 

OBS! Batterier hör inte till hushållsavfallet!

Konsumenter måste lämna in batterier till motsvarande insamlingsställe. De kan lämna in batterier till offentliga insamlingsställen eller där batterier säljs. Naturligtvis kan du lämna tillbaka batterier ur redskap som du har köpt hos oss gratis i en av våra Fitshop fitness butiker eller skicka tillbaka till oss:

 

 

 

Batteriesymbole Batterier med märkningsplikt har ett av de två symboler och ett kemiskt tecken för tungmetallet som avgör om den klassas som miljögift .
Pb = batteri innehåller bly, Cd = batteri innehåller kadmium, Hg = batteri innehåller kvicksilver

Träningsredskap
prova på och testa på plats i butiken!
67x i Europa
Etta i Europa inom träningsutrustning
67x i Europa